Lyn Hejinian – Gesualdo

yapıtın özgün ismi: gesualdo ingilizceden çeviren: efe murad gesualdo, l-a-n-g-u-a-g-e akımından türkçeye çevrilen ilk kitap. l-a-n-g-u-a-g-e akımının dili bir problem olarak herzaman

Anne Carson – Sesin Cinsiyeti

anne carson bu denemesinde, antik uygarlıklardan günümüze,
eril zihniyetin kadın sesine bakışını inceleyerek kadın sesinin nasıl sistemli bir şekilde
kontrol altında tutulmaya çalışıldığını ortaya