Samuel beckett

[E.M. Cioran] Samuel Beckett üzerine

Cioran, Beckett’a yakınlık duymuş ki bin sayfalık Defterler’inde sıkça adını anmış. Biz dünyayı böyle sevmez gibi ama birilerini delice sever gibi...

Samuel Beckett’in kayıp operası

Samuel Beckett, 54 yıl önce bugün artık unutulmuş bir operanın yazılışında yer aldı. İçeriği ve kurgusuyla bir "anti-opera" olan Neither/Hiçbiri isimli bu