Turgut Uyar

İhbar

doğrusu önce korktuk / sonra birer güçlü köşe tutup / baharda / oturduk / adam gibi konuştuk