Seçil Yersel

Günlük

Günlüklerle ansızın karşılaşmak dolayısıyla bu metnin hızlı bir şekilde okunma tavsiyesi üzerine