II. Wilhelm’den ab-ı hayat

Sultanahmet Meydanı; farklı zaman dilimlerinin ve farklı kültürlerin insanlığa kazandırdığı görsel zenginliğin açık hava müzesi.
Eylül '11

Sultanahmet Meydanı; farklı zaman dilimlerinin ve farklı kültürlerin insanlığa kazandırdığı görsel zenginliğin açık hava müzesi. Savaş alanında kazanılan zaferin anısına dikilen dikili taşlarından, bir zamanlar atların koşturduğu, yarışmaların düzenlendiği hipodromuna, ibadethanelerden saraya açılan yollara merkez noktası olmuştur toplumların.

Sultanahmet meydanına serinlik getiren, Divan yolundan geçen yolcunun susuzluğuna derman olan bir çeşme vardır meydanda; Alman çeşmesi. Osmanlı’nın sıkı dostu olmuş Alman İmparatoru II.Wilhelm tarafından yaptırılan ve 1901 yılında hizmete açılan çeşme, Neo-Bizanten üslubuyla diğer anıtların yanında sırıtmadan varlığını korumuştur. Sanayisi gelişmemiş Devlet-i Aliyye’yi büyük bir pazar olarak gören ve savaş endüstrisinin kazandıracağı paraları kendi yönüne çekmek için böyle bir hediye yaptıran II.Wilhelm, istediğini de bir ölçüde başarmıştı.

Çeşmenin planlarını Kaiser’in özel danışmanı Mimar Spitta çizmiş, yapımını Mimar Schoele üstlenmiştir. Çeşmeyi oluşturan mermer blokları ve diğer değerli taşlar Almanya’da işlenmiş ve parçalar halinde gemi ile İstanbul’a getirilmiştir.

Üst düzey yönetici ve o dönemin aydınlarının katılımıyla II. Wilhelm’in doğum günü olan 27 Ocak 1901’de görkemli bir tören ile çeşmenin açılışı gerçekleşmiştir.

Çeşmede bir de Osmanlıca kitabe vardır. Bu kitabede Osmanlı Seraskerlik Dairesi’nden, aynı zamanda edebiyatçı olan Ahmet Muhtar Paşa’nın beyiti sülüs yazıyla İzzet Efendi tarafından yazılmıştır:

[sws_grey_box box_size=”307″]
Hazreti Abdülhamid Hanın muhibbi halisi
Ziveri eklili haşmet, kayser alitebir
Ya’ni alman imparatoru, hükümdarı güzi
Hazreti Wilhelmi Sani, kamuranı nizigar
Padişahı ali Osmani ziyaret kasdidüb
Mahdemiyle eyledi İstanbulu pirayedar
Bu mülakatı muhabbet perveri tezkar içün
Eyledi bu çeşmesarı saha piray-i karar
Sübesü cari olan abı safa teşkil eder
Abi safii müsafata misali abdar
Vakfa giri hayret eyler çeşmi ehli dikkati
Tarzi inşaasındaki hissi bedii zernigar
Rükni ak’vai hayatoldukça abi canfeza
Payidar olsun bu te’sisi muhabbet üstüyar
Bi bedel tarihi caridir lisanı luleden
Oldu bu çeşme mülakate ne dicu yadigar
[/sws_grey_box]

 ✪