Mickey Jackson Mouse

Atelier Alessio Blanco, çeşitli sanatçıların, mimarların, tasarımcıların gönüllü katılımıyla oluşan kolektif bir oluşum. Atölyeden çıkan en son işlerden biri ise Walt Disney için hazırlanan Mickey Jackson Mouse projesi. İnsana benzer şekilde tasvir edilerek tasarlanan hepimizin bildiği çizgi karakter Mickey Mouse’un zaman içinde uğradı değişimlerin bir devamı olarak hazırlanan projede sevimli “fare” artık tümüyle insan olmak istiyor ve bir dizi estetik ameliyattan geçiyor.

Alt başlığı “Düşündüren sanat” olan projenin Michael Jackson’ın vefatından sadece birkaç hafta önce hazırlanması eleştirmenler tarafından bir saygı duruşu olarak nitelendirilse de yazışmalarımızdan anladığımız kadarıyla atölyenin böyle bir iddası yok. Grup aksine, Hong Kong Times Square’de Walt Disney’in “Block Mickey” adlı etkinliğinde sergilenen bu çalışmalarla estetik ameliyatların modern zamanlarda yol açtığı hezeyanlara ironik bir bakış açısı sunarken, Pop’un Kralı’na herhangi bir göndermede bulunmayı istemediklerinin de altını özellikle çiziyor. ✪

Bazı rahatsızlıkları olan kişileriz. Ocak 2008’den bu yana garip aralıklarla sürüyoruz. Kapalı veya yayında olmadığımız anlar, yayında olduklarımızdan epey az.

2017 yılında belirsiz süreliğine ara verdik. Karar alındığında sitede beş bine yakın kısa/uzun metin vardı; şu anda bu sayı iki binin biraz üzerinde. Geriye dönük olarak ömrünü tükettiğini açık eden metinleri silmeye devam edeceğiz. Silmesi yazmasından uzun sürüyor ve daha meşakkatli. Metinlerin de ömrü vardır. – Devamı için: [Meram]