Tarifin tarifi

Aristoteles ve tarifin tarifi
Şubat '10

Aristoteles, Mantık kitabında iyi bir tarifte bulunması gereken özellikleri şöyle sıralar:

*Tarif, tarif edilen şeyin aynısı olmamalı. Mesela “Tarif nedir?” sorusu, “Tarif, tariftir.” diye cevaplanmamalıdır.
*Tarif, tarif edilen şeyden ne daha umumi ne daha hususi olmamalıdır. Mesela “Kitap nedir?” sorusuna, ne “Kağıttan yapılır.” ne de “Yüzyıllardır insanların yazdığı ve okuduğu ama bir türlü anlayamadığı şeyler bütünüdür.” diye cevap verilmelidir.
*Tarif edilen, olduğundan ne eksik ne de fazla olarak tarif edilmelidir.
*Tarifte, garip kelimeler kullanılmamalı, genel kelimeler kullanılmalı ve herkesin anlayabileceği açık bir dil ile yazılmalıdır.

Arife tarif gerekmez kısaca, her yemek bir parça kafadan uydurulur… ✪