Ticaret yolları

3 Mart – 7 Nisan 2011 tarihleri arasında, Ticaret Yolları isimli sergi ile farklı coğrafyalardan sanatçılar Pi Artworks Galeri 1 ve 2’ye misafir oluyor.
Mart '11

Azadeh Akhlaghi, Volkan Aslan, Nancy Atakan, Sam Curtis, Mehmet Dere, Carol Sabbadini, Anna Heidenhain, Borga Kantürk, Sohrab Kashani, Cecilia Kinnear, İz Öztat&Burcu Yançatarol Yağız, Steven Paige, Oliver Sutherland, Mehmet Ali Uysal, Rebecca Weeks

Pi Artworks Galeri 1 & 2

03.03.2011 – 07.04.2011

3 Mart – 7 Nisan 2011 tarihleri arasında, Ticaret Yolları isimli sergi ile farklı coğrafyalardan sanatçılar Pi Artworks Galeri 1 ve 2’ye misafir oluyor.

Bu gezici sergi, sanatçıları “Ticaret Yolları”nı; ticaret, hareketlilik ve çeviri üzerine söylemler geliştirmek için, eylemsel ve şiirsel bir çıkış noktası olarak düşünmeye davet ediyor. Farklı şehirlerde bulunan ticari galerilerde duraklayacak olan sergiye, Almanya İngiltere, İran, İsviçre, İtalya ve Türkiye’den sanatçılar katılıyor. Hareket ve değişim kavramları etrafında olgunlaşan uluslarası diyalogu ve evrimleşerek dile gelişini kayda geçirecek.

“Ticaret Yolu”, uluslararası güncel durumu değerlendirmek için, hareketlilik ve kültürlerarası alış-verişin tarihsel bir modeli olarak öneriliyor. Ticaret Yolu, ulus-devletin sınırlarını ve küreselleşme talebini sınayan bir metafor olarak düşünülebilir. Sergi, güncel ticaretin gayri-maddileşerek bilgi ekonomisine yönelmesi; demiryolları, otoyollar ve boru hatları gibi fiziksel ağların, dijital ağlarla; fiziksel objelerin bilgiyle katmanlandığı durumu incelemeyi amaçlıyor.

Bunların meydana getirdiği gündelik gerçekliğin parçalanması, bu bedensiz ve mekânsız alış-verişler sonucunda, kişisel deneyimlerin toplumsal sonuçları olan sosyal anlatılardan dışlanması, eylemi sonuçlarıyla ilişkilendirmeyi zorlaştırıyor. Artan güvencesizliği sürekli kılan, yaratıcı endüstrilerde aşırı sömürü ve hareketliliği mecburi kılan işleyişi nasıl tanımlarız? Dolayısıyla, bu duruma karşı öznel tavırlar geliştirmek ve üretim koşullarına dair sorular sormak acil ve gereklidir. Radikal kültür hangi konumu işgal etmelidir? Biz sanatçı olarak, bu süreçlere ne şekillerde dâhiliz ve nasıl etkileniyoruz? Kişisel coğrafyalarımız ve anlatılarımız; sanatçı olarak eylemlerimizi, temsilimizi ve algılanışımızı nasıl etkiliyor? Bu konumlanmış bilgiler birbirine temas ettiğinde nasıl tercüme ediliyor?

Appadurai’nin ‘scapes’ yani “küresel manzaranın akıcı ve başıbozuk şekilleri” tanımını, küresel hareketlilik etrafındaki bilgi,  artan insan dolaşımı, kaynaklar ve bilginin hareketi ve akışlardan oluşan ağların yarattığı bir mekan algısı (Harvey), coğrafyaları konumlarından ziyade birbiri ile ilişki içinde düşünme; bu dünyaya nasıl uyum sağlayabileceğimiz, haraket edebileceğimiz ve etkin olacağımız konusundaki yeni teşkilatlanmayı sunuyor.

Yol üzerindeki ilk durak, İstanbul, etrafımızda varolan akış ve güçler arasında geçici bir ada oluşturacak; fiziksel tezahürlere, etkileşim ve geçici bir boşluğa izin veren  bir tıkama mevzii haline gelecek ve sergi yoluna devam edecek. Ticaret Yolları, 3 Mart – 7 Nisan 2011 tarihleri arasında Pi Artworks Galeri 1 ve 2’de görülebilir. Galeri 1 ve 2 Pazar hariç her gün 10:30 – 19:30 saatleri arasında gezilebilir. (0212.293.71.03) Sanatçılar hakkında detaylı bilgi için:

Azadeh Akhlaghi, İran, www.azadehakhlaghi.com

Volkan Aslan,  İstanbul,  www.piartworks.com

Nancy Atakan, İstanbul,  www.piartworks.com, www.nancyatakan.com

Sam Curtis, İngiltere, www.scurtis.co.uk

Mehmet Dere, İstanbul, derece.blogspot.com

Carol Sabadinni, İtalya

Anna Heidenhain, Almanya, www.annaheidenhain.com

Borga Kantürk, İzmir, borgakanturkportfolio.blogspot.com

Sohrab Kashani, İran, http://sohrabmk.com/

Cecilia Kinnear, İngiltere, www.ceciliakinnear.com

İz Öztat&Burcu Yançatarol Yağız, İstanbul, www.izoztat.net

Steven Paige, İngiltere, www.stevenpaige.com

Oliver Sutherland, İngiltere, www.zborough.co.uk/wp

Mehmet Ali Uysal, Ankara, www.piartworks.com, www.gsmb.metu.edu.tr/instruct/mali/latestworks.htm

Rebecca Weeks, İngiltere, www.artdept.org.uk

 ✪

Önceki

Birce Yıldız Birdinç – Mistik Doğaçlamalar@Gama

Sonraki

Ben aslında gördüğün o cool kadın değildim*