loader image

online yayıncılık

Mesele coşkuyu harlı tutmak

Ankara'dan yola çıkan online dergi Zezine, ilk sayısında güzide bir eylem gerçekleştirmiş ve bir kısım e-yayıncıya soru göndermişti. Futuristika! adına cevaplanan soruları derginin ilk sayısında okunabilir. Yine de, bu sorulara verilen cevapları, editöryal çalışmasına çok saatler harcadığımız şu mütevazi Futuristika'nın yayın anlayışını aktarması açısından bir kez de burada tekrarlamak istedik.

Evvel üzerine…

Zafer Yalçınpınar, geçtiğimiz Haziran’da sekizinci yılını tamamlayan Evvel'in amacının, kapsamının, tarihçesinin, biçemsel tercihlerinin ve birincil ilgilerinin ne/neler/kim/kimler olduğu, varoluşunun nedensel ve kavramsal arkaplanını Emin Karabal'a aktardı. Kadıköy'den ses veriyorlar.

The Economist: Thinking Space

The Economist'ten yeni bir hamle: Thinking Space. Derginin Avrupalı okuyucularına yönelik başlattığı yeni kampanyaya şu an için seçilmiş 9 katılımcı var.

Geleneksel dergiler, web 2.0 ve dijital yayıncılık

Hem sayıları hem etkileri artan sosyal ağlarla birlikte, yayıncılar da değişen okuyucu profiline uyum sağlamak için birşeyler yapmalılar. Bu noktada, artık marka halini almış dergiler için, hem içerik hem okuyucu sıkıntısı yaşanmaması için, geleneksel yayıncılık çizgilerinde değişiklikler yapmaları gerekiyor. Mesela; ✪

Neden blog değil dergi?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Futuristika'yı kotaranların hemen hepsi, ülkenin en eski blog yazarları arasındadır.