Kanuni Sultan Süleyman ve hizmetkarlarının giyimi

Emrah Sayar'dan Osmanlı saraylarında ve padişahın hizmetinde çalışan görevlilerin giyim tarzlarını gösteren kartpostallar
Ocak '11

Osmanlı’da saray eşrafı zevki alem içerisinde hayatlarını idame ettirmelerinin yanında giyim kuşamlarına da titizlikle dikkat ederlerdi. Muhteşem Yüzyıl dizisiyle birlikte çeşitli spekülasyonlar ortaya atılsa da, benim düşüncem o dönemin yaşayış şeklini ve adabı muaşeretini bugünün gözüyle değerlendirilmemesidir. Tarihe mal olmuş şahsiyetlerin dizilerle birlikte anılması ve yaşam şeklinin tartışılması yanlıştır. Muhteşem yüzyıl dizisinde hayatı ve hüküm sürdüğü dönemi anlatılan Kanunu Sultan Süleyman hakkında okunabilecek en güzel kaynak Cumhuriyet Gazete ve Matbaası tarafından 1937 yılında basılan ve milli roman formatında M. Turhan Tan tarafından kaleme alınan “Hürrem Sultan” kitabıdır.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde konu edilen Kanunu Sultan Süleyman şehzadeliğinden beri güzel ve şık giyinmeye dikkat eden bir kişilikti. 1.74 ila 1.78 metre boyu arasında olduğu tahmin edilen Sultan Süleyman’ın giyimiyle iç ağalarının birincisi olan Odabaşılar ilgilenirdi. Genellikle hadım ağalarından seçilen Odabaşılar’a her sene padişah tarafından Came-i Hassa-i Padişah adı altında beş parça elbise verilirdi.

Topkapı sarayında Sultan Süleyman’a ait olduğu düşünülen 87 parça giyim eşyası muhafaza edilmektedir. Kanuni giyiminde güzel renkli ve desenli kıyafetleri tercih ederdi. Açık renk atlaslardan, ipekten entariler ve kaftanlar giyermiş.

Osmanlı’da saray görevlileri de makamları icabı kendilerine has üslupları ile giyinirlerdi. Osmanlı saraylarında ve padişahın hizmetinde çalışan görevlilerin giyim tarzlarını gösteren kartpostallar huzurunuzda…

 ✪