tiyatro- Sayfa

Almancı!

"Beyond Belonging III - Almancı!" İstanbul'da...

Max Waldman

Futuristika'ya bir okuyucusundan hediye geldi. Bazı Kadıköy akşamları sürprizlere doğurgandır. Futuristika ve meçhul okuyucu ortak çalışması, görseller okuyucudan, metin bizden;