Ömer Naci Jr.

Şunun oğluyum: "1878 - İstanbul, Işıklar Askeri Lisesi-Bursa, Namık Kemal, Tevfik Fikret, Jön Türkler, Manastır İdadisi', Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki Fırkası, Teşkilat-ı Mahsusa, Kerkük, tifüs ve ölüm."

Borges’in evi: Derrida ve Braun

Mösyö Jacques, Borges’in evini ziyaret ettiğinde kelimelerin ve kadınların anlamı konusunda zaten karışık olan kafası iyice karmaşaya gömülmüştü.

Sabır

Çürümeye ve kokusuna bağımlı bir adamın hikayesi.

Beklemek

Ömer Naci Bey ekteki fotoğrafı kısa bir notla birlikte gönderdi. Notta şu yazılıydı: "Beklemek, zamanı düelloya davet etmektir."