Devletin milis gücü esnaf öneriyor…

Devletin milis gücü esnaf öneriyor: Komünizmle mücadele komiteleri kuralım!
Ağustos '13

ESNAF ÖNERİYOR: DEVLET İÇİN, KOMÜNİZMLE MÜCADELE KOMİTELERİ KURALIM

Esnaf kesiminin, devletin milis gücü olarak kendini öne atmasının ilk örneği Gezi Parkı direnişi değildi. Daha önce, Türkiye’nin Ruhu başlığıyla değindiğimiz esnaf devletinin (link) kök metinlerinden birine yer veriyoruz.

İstanbul Lokantacılar Derneği 2. Başkanı Sami Elver, Esnaf Derneği üyelerine seslenerek, devleti temsil eden organlarla birlikte komite oluşturup komunizm kanserine karşı nasıl örgütleneceklerini anlatıyor.

Esnaf ve Sanatkâr dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Kasım 1968 nüshasından geliyor, Komünizmle mücadele komiteleri kuralım!

01-Esnaf

02-Esnaf ✪