emniyet kayığı

Özge Dirik (14 Ekim 1978 - 27 Ağustos 2004) Ruhu huzur bulsun...
Ağustos '10

yalnızca hüznünde anlıyorsun yüzümü,
ve arkasında çelimsiz, yitik bir kayık götürüyor,
kendine güvenen, güzel bir gemi…

Özge Dirik (14 Ekim 1978 – 27 Ağustos 2004)

*Fotoğraf: Zafer Yalçınpınar ✪