Güncel Sanata Parataktiksel Yaklaşımlar: amberFestival

Türkiye’de güncel sanatın yeni örneklerinin tartışıldığı bu günlerde, son yıllarda yeni medya sanatı konusunda önemli çalışmalara imza atan amberPlatform, Türkiye’nin ilk sanat ve teknoloji festivali olarak çıktığı yolculukta uluslararası alanda rüştünü ispat ederek beş seneyi geride bıraktı
Kasım '12

Türkiye’de bilim, sanat ve teknolojiyi buluşturan Amber Sanat ve Teknoloji Festivali bu yıl 9-18 Kasım 2012 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi – Taşkışla Kampüsü, Çukurcuma Hamamı, Pasajist ve Beyoğlu Gençlik Merkezi’nde düzenleniyor. Altıncısı düzenlenen festivalin bu yıl üzerinde çalıştığı tema ise ‘Parataktik Müşterekler’.

Dijital teknolojilerin tasarım ve işleyiş mantığının ilham verdiği müştereklerin parataktiksel bir şekilde yeniden düşünülmesini amaçlayan festival, uluslararası platformda üretim yapan 50’den fazla araştırmacı ve sanatçının katılımıyla gerçekleşecek. İstanbul Teknik Üniversitesi – Taşkışla Kampüsü, Çukurcuma Hamamı, Pasajist ve Beyoğlu Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek konferans, atölye çalışmaları ve sergilerle İstanbul, iki hafta boyunca bilim, teknoloji ve sanatın kesiştiği bir sanat ortamına dönüşecek.

Türkiye’de sanat ve teknoloji alanında festival düzeyinde gerçekleştirilen ilk ve tek etkinlik olan amberFestival uluslararası sanat arenasının en güncel örneklerini Türkiye’deki sanatçı ve izleyiciye sunarken, Türk sanatçıların işlerini dünyada görünür kılmayı ve uluslararası zeminde yeni işbirliklerine olanak sağlamayı hedefliyor.

Müşterekler bugün ekolojiden hukuka, siyasetten ekonomiye uzanan geniş bir spektruma yayılıyor. Ancak bizi adalet, eşitlik, özgürlük, sevgi, demokrasi, doğa ve barış gibi müşterek olanlar üzerinden boyun eğmeye ve tabi olmaya sürükleyen pasif ama ilerlemeci söylemler, kurumlar ve uygulamalar yerine koordine etme ve bir araya getirme gücünü aktif bir şekilde kullanmayı öneren taktikleri nasıl yaratabiliriz? Buna karşın müşterekleri yeniden kazanmak için acaba parataktiksel bir şekilde düşünüp nasıl hareket edebiliriz?

Bu sorular etrafında Ekmel Ertan ve Fatih Aydoğdu’nun küratörlüğünü yaptığı sergi, “Parataktik Müşterekler” teması ile son yıllarda dünya genelinde gündemi meşgul eden müşterekler konusunu dijital teknolojilerin perspektifinden yeniden gündeme getirmeyi, değişen dünya ile müşterekler ilişkisini sorgulamayı amaçlıyor. Dört farklı mekanda gerçekleşecek serginin açılışı 9 Kasım 2012, Cuma akşamı saat 19.00’da İstanbul Teknik Üniversitesi – Taşkışla Kampüsü’nde düzenlenecek.

Ebru Yetişkin ile Zeynep Gündüz’ün organizasyonunu yaptığı ve 10-11 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenecek konferansta ‘Müşterek Olmayanları Yeniden Düzenlemek’, ‘Doğası Müşterekler’, ‘Parasal Müşterekler’, ‘“Oto” Müşterekleri Tasarlamak’, ‘Müşterekler Trajedisini Tatmak’, ‘Kentsel Müşterekler’ başlıklı altı panel yer alacak. Müşterekler konusunda dünyanın en tanınmış uzmanlarından biri olan David Bollier’in ‘Müştereklerin Yükselişi: Dijital İnovasyon Siyaset ve Kültürü Nasıl Değiştiriyor’ başlıklı açılış konuşmasını yapacağı konferansta çeşitli disiplinlerden gelen araştırmacılar son dönem çalışmaları kapsamında edindikleri bilgi ve deneyimleri ‘parataktik müşterekler’ teması etrafında paylaşacaklar.

Bager Akbay’ın organizasyonunu yaptığı atölye etkinlikleri 11-18 Kasım tarihleri arasında Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek. Genç sanatçı, sanat, teknoloji ve tasarım öğrencileri ve diğer disiplinlerden konuyla ilgilenen herkese açık olan etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleşecek. Farklı alanlarda uzman olarak çalışan eğitmenler Parataktik Müşterekler teması çerçevesinde ‘Bir İçerik Nasıl Üretilir?’, ‘Blender 3D’, ‘Kendi Robotunu Yap’,’Bilgisayar Oyunu Bozmaca’, ‘Seksek 2.0’ başlıkları altında eğitimler verecekler.

09 Kasım Cuma günü kapılarını İstanbul Teknik Üniversitesi – Taşkışla Kampüsü’nde ziyaretçilere açacak olan amberFestival, festival süresince ev sahipliği yapacağı etkinliklerin yanı sıra uluslararası sanatçılar ve düşünürler arasında yer alan birçok önemli ismi ağırlayarak, İstanbul’u dünya sanat ve teknoloji çevrelerinin buluşma noktası haline getirecek.

[toggle title=”amberFestival teması:”]Parataktik müşterekler (paratactic commons)

amber’12, sanat ve teknoloji festivali teması, sergi küratörleri Ekmel Ertan ve Fatih Aydoğdu’nun önerileri ile “Parataktik Müşterekler” (Paratactic Commons) olarak belirlendi. amberFestival ile gündeme gelecek olan “Parataktik Müşterekler”(Paratactic Commons) teması bir yandan günümüz müştereklerini tartışırken diğer yandan daha iyi bir dünya için yeni müşterekler öneren bir bakış açısının oluşumunu destekleyecek. Tema metninin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

11 Eylül sonrası “terörle mücadele” adı altında dayatılan korku ve kontrol toplumunun, her şeyi kendi ideolojisine bağlama eğilimindeki ulus-devletin ve her ölçekte, her şeyin özelleştirilmesini teşvik eden global tüketim ekonomisinin işbirlikleri ve çatışmaları arasında bireysel özgürlüklerimizi ve müştereklerimizi hızla kaybederek daralan bireysel atmosferlerimizde yaşamak zorunda bırakıldık. Müşterekler olarak sahip çıkmak zorunda olduğumuz değerler, doğal kaynaklarımızın özelleştirilerek ya da ortak hayati çıkarlarımız göz ardı edilerek sorgusuzca ve sorumsuzca kullanılmasının sonucunda ekolojik dengelerin bozulmasından, adalet sisteminin ‘de facto’ olarak özelleştirilmesiyle insanlığın ortak değerlerini savunmak yerine özel çıkarların ve resmi ideolojinin emrine verilmesine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Öte yandan da yeni medya yeniden müştereklerimizin farkına varmamız ve hararetle sahiplenişimizin esin kaynağı oldu. Yeni medyanın olanakları içerisinde bilginin herkese ve hepimize ait vazgeçilemez varlığımız olduğunu ve bilgiye erişim hakkımızın kutsallığını, sınırsız ve özgürce iletişim ve kendini ifade etme hakkımızı, adım adım elimizden alınan kamusal alanı yeni medyada yeniden yaratarak dayanışmanın ve paylaşmanın gücünü yeniden keşfettik, hatırladık.

amber’12 müşterekleri doğrudan bir söylemle öne çıkararak temasını “Parataktik Müşterekler” olarak belirledi. Dijital Müşterekler ana fikri açıklık, paylaşım ve özgürlük olan bir politik sistemin hayata geçirilebilmesi için alternatif bir platform olabilir mi? Free Softwareler’den, copyleft hareketinden, peer-2-peer sistemlerden, open source | open knowledge mantığından, creative common’lardan bu bağlamda neler öğrenebiliriz? Commons (Müşterekler) başka bir ekonomi, başka bir ekoloji için olası bir temel oluşturmakta kullanılabilir mi? İklim değişimine, çevrenin yok olmasına, dünya denizlerindeki balıkların tükenmesine engel olabilecek olasılıklar sunabilir mi? İnsanlar, kaynakları sömürmek yerine paylaşmak yetisine hala sahipler mi? Bu bağlamda oluşturulabilecek parataktik sanat stratejileri neler olabilir?

amber’12; “Parataktik Müşterekler” teması ile sanatçıları, tasarımcıları, akademisyenleri, araştırmacıları ve ilgilenen herkesi özgür, yaratıcı ve katılımcı düşüncenin ve sanatın perspektifinden yeni medya ortamında ve aynı kudretle hayatın diğer alanlarında müştereklerimizin alanını genişletmeye çağırıyor.
daha fazla bilgi için:

www.amberplatform.org
info@amberplatform.org

Sanatçılar:
Ahmet Sertaç Öztürk Toplu Kaşıma
Bager Akbay Ben Sanatçıyım
Candaş Şişman Isofield
Clara Oppel Son Güç Sükuttur
Danja Vasiliev Netless II
Ebru Kurbak Veri Yakalayıcılar
Fatih Aydoğdu HATA – Başlık Dahil
Hermen Maat-Karen Lancel Yüz Kaydı
Jaak Kaevats-Onur Sönmez Jason Shoe
Marko Batista Aksioma – Zamanlama Diyagramları
Mehmet Erkök Dijital Atık Eskicisi
Mert Akbal Kuş Uçuş Simülatörü
Osman Koç Cismani Deneyimler
Palacz Julian Aşk için Algoritmik Arama
Reha Dişçioğlu Etkileşimli Seksek
Selin Özçelik – Nagehan Kuralı Olası Elişi
Valentina Karga Berlin Çiftlik Laboratuvarı
Afroditi Psarra – Antonis Lyras – Ioanna Angelopoulou- Maria Varela
Marinos Koutsomichalis – Nefeli Georgakopoulou- Veroniki Korakidou
Kesinti (Post- Domestic Kurgu)
[/toggle] ✪

Önceki

Pier Paolo Pasolini : Qui je suis 

Sonraki

[Öykü] Çikolata sosu kaplamalı