Haydi İmamlar, Yahudiler için birleşin!

İnsan Hakları İçin Hahamlar gösteri yaptı, sıra İmamlarda

9 Mart tarihinde “İnsan Hakları İçin Hahamlar” isimli web sitesinde güzel bir makale vardı. [Yazı] Değişik yerlerden, değişik geçmişlere sahip 26 tane haham, İslam karşıtlığına tepkilerini dile getiriyorlardı. Hepsinin vurguladığı bir nokta, bu değerlerin ne Amerikan ne de Yahudi değerleri olarak sınırlandırılabileceği. Onlara göre başka bir dine karşı yapılan ayrımcılık, herşeyden önce insani bir mesele.

Şimdi olması gereken, İmamların birleşip benzer bir şey yapmalarıdır. Farklı ülkelerden ve farklı geçmişlerden İmamların yayınlayacağı anti-Semitizm karşıtı bir bildiri, İslam’a karşı var olan bir sürü kuşkuyu ve önyargıyı ortadan kaldırmakla sınırlı olmaz. İmamların, İslam’ın şartlarını tutarlı bir biçimde ciddiye aldığını da gösterir. Böyle bir bildirgenin liderliğini Türk imamların üstlenmesi ise bir çok şey ifade eder. Hem son zamanlarda çok bir meraklı olduğumuz bölgesel liderlik rolümüzü pekiştirir, hem İsrail ile aramızda bir köprü olur, hem ülkemizdeki İslam anlayışının vahabiliğe gitmediğine dair bazılarımızın içimizi rahatlatır.

O zaman ne duruyorsunuz İmamlar, Yahudi karşıtlığına karşı birleşin! ✪

Önceki

Yolların antik hükümdarı: Omnibus

Sonraki

An/Moment@Tophane-i Amire