Haydi İmamlar, Yahudiler için birleşin!

9 Mart tarihinde “İnsan Hakları İçin Hahamlar” isimli web sitesinde güzel bir makale vardı. [Yazı] Değişik yerlerden, değişik geçmişlere sahip 26 tane haham, İslam karşıtlığına tepkilerini dile getiriyorlardı. Hepsinin vurguladığı bir nokta, bu değerlerin ne Amerikan ne de Yahudi değerleri olarak sınırlandırılabileceği. Onlara göre başka bir dine karşı yapılan ayrımcılık, herşeyden önce insani bir mesele.

Şimdi olması gereken, İmamların birleşip benzer bir şey yapmalarıdır. Farklı ülkelerden ve farklı geçmişlerden İmamların yayınlayacağı anti-Semitizm karşıtı bir bildiri, İslam’a karşı var olan bir sürü kuşkuyu ve önyargıyı ortadan kaldırmakla sınırlı olmaz. İmamların, İslam’ın şartlarını tutarlı bir biçimde ciddiye aldığını da gösterir. Böyle bir bildirgenin liderliğini Türk imamların üstlenmesi ise bir çok şey ifade eder. Hem son zamanlarda çok bir meraklı olduğumuz bölgesel liderlik rolümüzü pekiştirir, hem İsrail ile aramızda bir köprü olur, hem ülkemizdeki İslam anlayışının vahabiliğe gitmediğine dair bazılarımızın içimizi rahatlatır.

O zaman ne duruyorsunuz İmamlar, Yahudi karşıtlığına karşı birleşin! ✪

Bazı rahatsızlıkları olan kişileriz. Ocak 2008’den bu yana garip aralıklarla sürüyoruz. Kapalı veya yayında olmadığımız anlar, yayında olduklarımızdan epey az. 2017 yılında belirsiz süreliğine ara verdik. Karar alındığında sitede beş bine yakın kısa/uzun metin vardı; şu anda bu sayı iki binin biraz üzerinde. Geriye dönük olarak ömrünü tükettiğini açık eden metinleri silmeye devam edeceğiz. Silmesi yazmasından uzun sürüyor ve daha meşakkatli. Metinlerin de ömrü vardır. – Devamı için: [Meram]