İran: Blogger diyarı

Iran: A Nation of Bloggers animasyonu
Mart '09

Vancouver Film School’da öğrenci dört genç; Aaron Chiesa, Hendy Sukarya, Lisa Temes ve Toru Kageyama, tarafından dönem projesi olarak hazırlanan Iran: A nation of bloggers” adlı bu kısa animasyon, bloggerlara işkence etmesiyle mimli İran hükümetine olamasa bile dünyaya, binlerce İranlı genç için blog tutmanın kültürel bir çıkış noktası, blogların birer başkaldırı olduğunu anlatmaya çalışıyor. İran, dünyada en çok bloggerı olan üçüncü ülke.

<

p align=”center”> ✪