KargART Film Yapım ve Yönetim Atölyesi

Metin Gönen'in hazırlayıp yönettiği Film Yapım-Yönetim Atölyesi, 16 haftalık pratik dersleriyle temel sinema eğitimi ve yönetmenlik programı sunuyor.
Eylül '10

Eğitmen: Metin Gönen
Süre: 4 ay, 16 ders
Başlangıç Tarihi: 3 Ekim Pazar , Saat: 18:00- 22:00
Katılımcı Sayısı: Katılımcı sayısı en az 8 en fazla 20 kişi ile sınırlıdır

Ücret: Aylık ücret 200 TL.
Ödeme Koşulu: Her ayın ilk dersi başlamadan peşin olarak ödenir.

“Film Yapım ve Yönetim Atölyesi”

Metin Gönen’in hazırlayıp yönettiği Film Yapım-Yönetim Atölyesi, 16 haftalık pratik dersleriyle temel sinema eğitimi ve yönetmenlik programı sunuyor. Yoğun ve zengin programıyla atölye, sinema dilini, film estetiğini ve mizansenin temel teknik-estetik operasyonlarını öğrenmeyi, fikirlerini bir filme dönüştürmeyi arzulayan tüm sinemaseverlere açık olarak hazırlanmıştır.

Atölye, bir film yapmanın tüm aşamalarının somut olarak öğretileceği (bir kısa film çekmek de dâhil olmak üzere) komple bir temel sinema eğitiminden ve yönetmenlik pratiğinden oluşmaktadır.

Bu temel sinema eğitimi çerçevesinde atölye, sadece kameranın nasıl kullanıldığını öğretmek değil; aynı zamanda, kameranın neyi, ne şekilde ve ne tür bir ışık altında çekeceğine karar verebilecek sanatçı-gözler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yani atölye, sadece bir hikâyeyi görsel olarak kaydetmeyi öğretmeyi değil; aynı zamanda, bir hikâyenin sinematografik anlatımıyla birlikte seyirciye söyleyecek bir sinema-fikri olan, düşünen sanatçı-zihinler yaratmayı hedeflemektedir.

Profesyonelliği, çalışma disiplini ve derslerinin Avrupa standartlarındaki yüksek kalitesiyle her şeyden önce katılımcıların takdirini kazanan atölye, eğitimin bitiminde de katılımcıların çalışmalarını desteklemeye devam eden uzun soluklu bir perspektife sahiptir. Çünkü bireysel gelişimi ve özgür sanatsal yaratıcılığı destekleyen estetik çabalara dayanan Film Yapım ve Yönetim Atölyesi, aynı zamanda, fikir alışverişine dayalı kolektif ve eşitlikçi bir çalışma prensibiyle de bir sanatsal-toplumsal demokrasi ekolünü yaşama geçirmektedir.

Sinema Dili ve Film Estetiği:

Öğrenciler önce en iyi film ve yönetmen ödülleri alan filmlerin üzerinde bir filmin nasıl yapıldığını somut olarak görecekler, bir filmi gerçekleştirmek için gerekli olan temel sinematografik operasyonları tek tek ve ayrıntılı olarak öğrenecekler. Atölyenin bu ilk döneminde temel sinema dilinin ve film estetiğinin özü öğrenilecek, özellikle de bir filmde anlatılan hikâyenin, görsel-işitsel-dramatik yani sinemasal olarak nasıl öykülendiği somut örnekler üzerinden kavranacak ve bir filmde sinematografik fikirlerin bir öykü aracılıyla seyirciye nasıl sunulduğunu görülecek.

Sinema Teknikleri:

Sinema sanatının ve sinematografik öykülemenin özgünlüğünün ne olduğuyla ilgili genel bir tablo oluştuktan sonra, öğrenciler bu ikinci aşamada bir film çekmek için gerekli olan (senaryodan kameraya ve ışık kullanımına, yapım-yönetimden kurguya dek) tüm bilgileri ve teknikleri pratik olarak öğrenecekler. Temelde sinema pratiğinin öğretildiği atölyenin bu ikinci aşamasında öğrenciler somut olarak senaryo yazım tekniğini görecekler, kamera ve objektifleri tanıyacaklar; ışığın, sesin ve kurgunun teknik-estetik kullanımının öğrenecekler ve uygulayacaklar.

Kısa film çekmek ve kurgulamak:

Atölyenin bu son aşamasında öğrenciler bir yönetmen gözüyle senaryodan çekimlere ve kurguya kadar bir filmin yapım sürecinin tüm aşamalarını somut olarak görüp yaşayacak şekilde bir kısa film yapacaklar ve kurgulayacaklar. Bu üçüncü temel aşamada öğrenciler hep birlikte bir çekim senaryosu hazırlayacaklar, bu senaryoya göre mekânları seçecekler ve oyuncuları belirleyecekler. Ve profesyonel kamera, ışık ve ses kullanarak senaryoda belirlenen çekimleri yapacaklar. Öğrenciler, son olarak da çektikleri bu filmin kurgusunu yaparak atölyeyi tamamlayacaklar. Böylece sinemanın tüm aşamalarının öğrenildiği bu yoğun ve bütünlüklü temel sinema eğitimi atölyesi biterken, aynı zamanda da öğrenciler kendi yönetmenlik serüvenlerini somut bir film ortaya koyarak başlatmış olacaklar. ✪