Letters from the Avant-Garde

Elaine Lustig Cohen ve Ellen Lupton'ın Letters from the Avant-Garde isimli kitaplarında yer alan koleksiyon
Aralık '10

Elaine Lustig Cohen ve Ellen Lupton’ın Letters from the Avant-Garde isimli kitaplarında yer alan koleksiyon, çok kişinin ilgisini çekmeyecektir ancak bir kısım insan için güzel anlamlar taşır. Elaine Lustig Cohen ile eşi yazar Arthur Cohen 1970’li yıllarda kendi ExLibris koleksiyonları için, yayınlara gönderilmiş mektupları toplamaya başlar. 20.yy’ın ilk yıllarından itibaren modern sanat akımlarında yer alan sanatçı ve tasarımcıların, futurizm, dada ya da sürrelizmin için yer alan yazar veya şairlerin metinleriyle, kendi yaratıcılıklarını birleştirip, bir anlamda bu sanat akımlarının “kurumsal kimliklerini” oluştururlar. Bir nevi avangard tipografi sayılabilecek bu çalışmalarda, bilinçaltından gelen dürtüyle serbestçe üretim yaparlar.

Slideshow’da, futuristlerin orijinal el yazılarından sürrealistlere, modernizmin güzide menkıbeleri bulunuyor. ✪