Letters from the Avant-Garde


Elaine Lustig Cohen ve Ellen Lupton’ın Letters from the Avant-Garde isimli kitaplarında yer alan koleksiyon


Elaine Lustig Cohen ve Ellen Lupton’ın Letters from the Avant-Garde isimli kitaplarında yer alan koleksiyon, çok kişinin ilgisini çekmeyecektir ancak bir kısım insan için güzel anlamlar taşır. Elaine Lustig Cohen ile eşi yazar Arthur Cohen 1970’li yıllarda kendi ExLibris koleksiyonları için, yayınlara gönderilmiş mektupları toplamaya başlar. 20.yy’ın ilk yıllarından itibaren modern sanat akımlarında yer alan sanatçı ve tasarımcıların, futurizm, dada ya da sürrelizmin için yer alan yazar veya şairlerin metinleriyle, kendi yaratıcılıklarını birleştirip, bir anlamda bu sanat akımlarının “kurumsal kimliklerini” oluştururlar. Bir nevi avangard tipografi sayılabilecek bu çalışmalarda, bilinçaltından gelen dürtüyle serbestçe üretim yaparlar.

Slideshow’da, futuristlerin orijinal el yazılarından sürrealistlere, modernizmin güzide menkıbeleri bulunuyor. ✪
<
>

>>>

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

  • Yıkıntılarda dans etmek

    /

  • Birçok gerçeklik veya hiçbiri

    /

  • [Ken Kelly] Unutulmasın diye: Pusuda Bekleyen Dehşet

    /