Mayıs bir kolay kolaj zor değil, hayali hakikatten ayırmak lazım


 ✪


Mayıs bir kolay kolaj zor değil, hayali hakikatten ayırmak lazım

Mayıs bir zor, 1
Mayıs bir kolay kolaj zor değil 1
Mayıs bir kolay kolaj zor değil 2 ✪«
«