Mayıs bir kolay kolaj zor değil, hayali hakikatten ayırmak lazım