[Pilevneli Project] Tayfun Serttaş – Bazan

Pilevneli Project, Kasım ayında Tayfun Serttaş’ı ağırlıyor. Türk edebiyatına yön veren farklı yazarlar tarafından sıklıkla kullanılan bir lirik anomali olarak “BAZAN”, projenin bütününe referans veriyor.
Kasım '12

TAYFUN SERTTAŞ
“BAZAN” 23 Kasım – 15 Aralık 2012

Pilevneli Project, Kasım ayında kendi kuşağının en dikkat çeken isimlerinden Tayfun Serttaş’ı ağırlıyor.
Serttaş’ın bir seneye dağılan hazırlık süreci sonunda Pilevneli Project için özel olarak ürettiği “BAZAN” isimli proje,
sanatçının kamuoyu tarafından ilgiyle takip edilen mevcut pratiklerinden ayrı bir alanda konumlanıyor.

Türk edebiyatına yön veren farklı yazarlar tarafından sıklıkla kullanılan bir lirik anomali olarak “BAZAN”,
projenin bütününe referans veriyor. Proje özelinde, tek bir sözcüğün farklı kuşaktan yazarlar arasındaki rastlantısal
dağılımı üzerinden ortaklaştırılarak kategorize edilen edebiyat külliyatı, Serttaş tarafından farklı ölçeklerde
görselleştirilerek, bu iki “yakın – uzak” disiplin arasındaki görünmez ilişki araştırılıyor.

Klasik edebiyat ve klasik sanat tarihinden miras kalan ortak bir metot olarak “benzerlikleri deşifre etme”
çabası, sanatçının farklı teknik ve formlarda “BAZAN” sözcüğünün onlarca yeni üretimine dayanan çok parçalı
(karşılaştırmalı) enstalasyonu aracılığıyla içe çekilerek, ezoterik bir yaklaşım olmaktan çıkartılıp pratiği belirleyen bir
dinamiğe eviriliyor ve bizzat pratik içerisinde erimesi sağlanıyor. Sanatçıya göre; bir duygulanımın farklı koşullar
altında yeniden ve yeniden tekrarlanmasından – bu tekrara duyulan obsesif arzudan – doğan ikilem (aşk), modern
dünyada şüpheciliği ve yalnızlığı ile baş başa kalan insan için bir haz ritüeli. Bu açıdan yaklaşıldığında pastiş, uzak
durulması gereken bir yönelim olmaktan ziyade, prodüksiyon içinde prodüksiyon olarak, kendiliğinden sanat
disiplinlerinin modern sürekliliğini betimleyen spekülatif bir aktöre dönüşüyor.

Bu bağlamda Serttaş o kritik soruyu soruyor; “peki sanatçı inatla, hep aynı şeyi üretmek isterse ne yapacağız?”

Çalışmalarında yoğun olarak anti-tarihsel ve anti-kültürel meselelere odaklanan Serttaş’ın, kişisel dünyasına
yaklaşan özel bir proje olarak “BAZAN”, günümüz koşullarında sanatçıya dayatılan üretim metotları ve popülist
entelektüel önermelerin de sorunsallaştırdığı (öz)eleştirel bir bütünlük içerisinden bireyselliğe imkan tanıyor.

Video, enstalasyon, resim, kolaj, fotoğraf ve heykel gibi farklı araçların iç içe geçmesi üzerine kurgulan sergi,
sanatçının çok yönlü üretimini temsil ettiği kadar, yazınsallık ve görsellik arasındaki mütekabil sürekliliğin günümüz
pratiğine yansıma – yansıtılmama – kriterlerini sorunsallaştırıyor.

Tayfun Serttaş Hakkında

1982 doğumlu sanatçı, yazar ve araştırmacı Tayfun Serttaş İstanbul ve Bodrum’da yaşamaktadır. İstanbul
Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü’nde lisans eğitimini (2004) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım
Fakültesi’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. AIF Residency Program, Arab Image Foundation, Beyrut, Lübnan
(2011), Accented Residency Program, The Delfina Foundation, Londra, İngiltere (2010), Platform Garanti Güncel
Sanat Merkezi, İstanbul (2009) gibi kurumlarda sanatçı misafir programlarına katılmıştır. Solo sergileri arasında
“Middle East Airlines” ArtSumer, İstanbul (2012), “Foto Galatasaray”, SALT Galata, İstanbul (2011), “ReMap 3”,
Kalfayan Gallery, Atina, Yunanistan (2011), “Souvenir Trauma” Zico House, Beyrut, Lübnan (2011), “Tailor’s Dream

M&M” Apartman Projesi, İstanbul (2011), “Studio Osep”, Delfina Foundation, Londra, İngiltere (2010), “Studio Osep”
Galeri Non, İstanbul (2009) yer almaktadır. Seçilmiş grup sergileri arasında “3. Selanik Bienali”, Teloglion Museum,
Selanik, Yunanistan (2011), “Yıkım 2011”, Akarsu Sok, No:2, İstanbul (2011), “Ateşin Düştüğü Yer” Türkiye İnsan
Haklari Vakfi 20. Yıl sergisi, Depo, İstanbul (2011), “DIVERÇITY / Learning from Istanbul” Centrum Sztuki Wspolczesnej
Zamek Ujazdowski, Varşova, Polonya (2010), 3. Sinop Bienali, Sinop (2010), “État d’âmes, une génération hors d’elle”
ENSBA École nationale supérieure des Beaux – Arts, Paris, Fransa (2010) yer almaktadır.

Tayfun Serttaş’ın ürettiği konular arasında kent antropolojisi, sivil toplum, toplumsal cinsiyet, ötekinin kültürel
mirası, gündelik yaşam sosyolojisi, azınlıklar, kentsel dönüşüm, göç ve değişme, sosyo-politik stratejiler ve minör
politika bulunmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin:
İlhan Ozan
E-mail: ilhan@pilevneli.com
Telefon: 0212 259 0394
www.pilevneliproject.com
Adres: Teşvikiye Cad. Teşvikiye Palas
No: 23 Kat: 6 Nişantaşı / İstanbul ✪