Sevim Sancaktar “Transformer”

Sevim Sancaktar'ın C.A.M galeride Transformer sergisi
Şubat '10

16 Şubat- 07 Mart 2010
C.A.M Galeri
Abdi İpekçi Cad. Altın Sok.
No:2 Kat:3 D:13
Ahmet Kara İş Merk.
Nişantaşı

C.A.M 16 Şubat- Mart tarihleri arasında Sevim Sancaktar’ın “Transformer” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sancaktar, Transformer’da İstanbul ve çevresindeki şehirlerin trafolarına çizilmiş duvar resimlerini yakın plan fotoğraflayarak yanılsamalar yakalıyor. Hem bir dönemin göstergesi hem de kentsel tarihin çarpık yansıması, sanatsal bir ifade olarak mimari unsurlar olmakla kalmayıp adeta şehrin sosyal ve kültürel bir portresini çiziyor. Temasının yanıltıcı ve estetik işlevi ile oynayıp gerçekliğin üç boyutluluk esasını da bir kenara atarak yeni bir yanılsama yaratıyor.

İmgelerin tekrarı, gerçek hayata dair öğelerin görünmesi, kübün farklı yüzeylerini yan yana getirerek yakalanan hacimlerle oyun, zaman-uzamsal detaylarin ortadan yok olmasi, Sancaktar’ın gerçek ve kurgu arasında keşfettiği algı karışıklığına işaret eden birkaç ipucu.

Dikkat çekici manzara görüntüleri ve modern sanatın temel eserlerinin elektrik trafolarının üzerinde resmedildiği “Duvar İlüzyonları”nı fotoğrafladığı tipoloji serisinde, gerçek ile temsilin yarattığı üç boyut/iki boyut gerilimini ortaya koyarak fotoğrafın ifade bicimi olarak dönüşümü üzerine yeni bir soylem ortaya koyuyor. ✪