Please go to your post editor > Post Settings > Post Formats tab below your editor to enter audio URL.

[The Brian Jonestown Massacre] Muhayyilede movie musikisi müessesesi

Ray Bradbury’yi çok sevdim ufakken. Godard’ın Fahrenheit 451’ine yaklaşımına çarpıldım. Fakat bu albüm Fransız Sineması’na dair değil. Hareketi ve insanlar üzerindeki etkisini sevdim tabii. Hollywood’a karşı bir duruş ihtiyacı fikrini ve movie yapmanın o temel tanımlarına dönmek fikrini seviyorum.

Godard ve Truffaut gibilerinin söylediklerinden etkilendim: “Senaryoları incelemeye, tekrar yazmaya ve onaylamaya ihtiyacımız yok. Sadece hiçbir şey hakkında, ya da şunun bunun hakkında bir movie yapabiliriz. Hollywood kopyasına ya da onun iznine ihtiyacımız yok. Hayali bir demografik diktaya hizmet etmek ve kontrolümüz dışındaki güçlerin yarım ağızla onayına bakmak zorunda değiliz.”

SoKo Phiadelpie Story’yi söylemek için doğru kişiydi, çünkü sorduğumda Evet, diyen kişiydi. Ayrıca daha önce hiç Fransızca söylememiş, kültürünün sana ihtiyacı var dedim.

La Sacre du Printemps’de Asia Argento ile söyledik. Stravinsky ve Çarkovski’den bölümler var. Bir tanesi, saat tam üçte büyük opera binalarında ve konser salonlarında dünyanın her yerinde bugün bile sürdürülen kadim pagan ezoterik tapınmaları muştuluyor

Bir filmi hayal etmek az çok dimension kalmış bir olay. 1980’lerde bir Fransız filmi vardı, Betty Blue, orijinal ismi 37°2 le matin‘di. Sayısız insanın filmin müziğini aldığını hatırlıyorum, çünkü bir ruh halini tahrik etmişti. Bu albümde de söyle bir etki olsun isterim. Bizim hayalgücümüzde sorun yok, endüstrinin hayal gücü yok. ✪

Bazı rahatsızlıkları olan kişileriz. Ocak 2008’den bu yana garip aralıklarla sürüyoruz. Kapalı veya yayında olmadığımız anlar, yayında olduklarımızdan epey az. 2017 yılında belirsiz süreliğine ara verdik. Karar alındığında sitede beş bine yakın kısa/uzun metin vardı; şu anda bu sayı iki binin biraz üzerinde. Geriye dönük olarak ömrünü tükettiğini açık eden metinleri silmeye devam edeceğiz. Silmesi yazmasından uzun sürüyor ve daha meşakkatli. Metinlerin de ömrü vardır. – Devamı için: [Meram]