Vicdani Ret Açıklamaları Almanağı

Vicdani Ret Açıklamaları Almanağı, Propaganda Yayınlarından çıktı

Vicdani Ret Açıklamaları Almanağı, Propaganda Yayınlarından çıktı. Eser, aşağıdaki internet adresinde, e-kitap olarak bir kaç formatta sunulmuştur: [http://propagandayayinlari.net/vr.html]

”Sunuş”tan
Vicdani ret açıklamaları almanağı hazırlamamızın bir kaç nedeni var.

Öncelikle, vicdani reddin bir kahramanlık değil, sosyopolitik bir eylemlilik olduğunu ve bu eylemliliğin bir çok sivil itaatsizlik örneğinde de görülebileceği gibi, bireysel ve kişisel temelleri olduğunun altını çizmek istedik.

Öte yandan, kitaptaki açıklamaları okuyunca görüyoruz, vicdani retçilik, bir çok retçi ve eylemci için, ahlaki ya da politik bir zorunluluktur. Retçiler, gerek ahlaki, gerek kişisel, gerekse politik gerekçelerle, bu tavrı almak zorunda olduklarını düşünürler. Dolayısıyla, cesaret ve benzeri nitelikler, yine açıklamaları okuyunca görüyoruz, bu zorunluluğun tesadüfi ötelemeleridir.

Vicdani ret, belki de diğer popüler sivil itaatsizlik eylemlerine göre daha samimidir, daha içtendir. Politik coşkusunu bir kenara bıraktığınızda bile, satır aralarında hissi bir manifesto da okursunuz bir vicdani ret açıklamasını elinize aldığınızda ya da dinlediğinizde. Bu kitaptaki amaçlarımızdan biri de bu duygulanımı sağlamaktır.

Vicdani Ret Açıklamaları Almanağı
Yayına Hazırlayan: Can Başkent
ISBN: 978-0-9868586-0-4

Propaganda Yayınları Manifesto
Propaganda Yayınları, anarşist ve özgürlükçü düşünce sahasında bir boşluğu doldurmak için doğuyor!

Propaganda Yayınları, Türkiye’de anarşist ve özgürlükçü düşünce parkurunda yazılmış özgün eserleri, elektronik kitap olarak yayınlamayı hedefleyen, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

Propaganda Yayınları anarşizan düşünce ana çerçevesi dahilinde ele alınabilecek özgün ve kuramsal eserleri yayınlama gayesindedir. Dolayısıyla, çeviriler ve kurgusal eserler (roman, şiir, öykü vb) ilgi alanımıza girmemektedir. Öte yandan, anarşist ve özgürlükçü düşüncelere eleştirel yaklaşan çalışmalara yer verilecektir.

Anarşizm, komünizm, ekolojizm, feminizm, hayvan özgürlüğü, antimilitarizim, GLBT hareketi, ırkçılık/milliyetçilik karşıtı hareketler, öğrenci hareketleri ve benzeri toplumsal hareketler ve düşünce akımlarına eğilen çalışmalar yayınevimizin ilgi alanına girmektedir. Bu bağlamda, değindiğimiz sahalarda yazılmış ve kitap dosyası haline getirilmiş tez, araştırma, inceleme ve düşünce yazılarını yayınevimize sunulmaları üzere davet ediyoruz.

Yayınevimize sunulan kitap dosyaları, en geç bir ay içinde değerlendirilecek ve sonuç yazara bildirilecektir. Sunulan kitap dosyaları, titiz bir editoryal elemeden geçirilecektir. Editoryal kurul, gerekli gördüğünde eserleri harici bir hakeme okutarak fikir alabilecektir.

Yayınevimiz, sadece elektronik kitap (e-Book) yayınlayacaktır. Bu kitaplar, elektronik kitap okuma cihazları ya da elektronik el cihazlarında okunabilmesi için hem ePub formatında, hem de bilgisayarlarda okunabilmesi için pdf formatında olacaktır. ✪

Önceki

Ben aslında gördüğün o cool kadın değildim*

Rue Didot - Didot Caddesi
Sonraki

“Bir yerde oturmuyorum, geceler sokakta geçiyor”