X. Kaş meydan savaşı

Kaş Cumhuriyet Meydanı'nın Yüzey Taşlarının Değiştirilmesi ve Meydan Düzenlemesi
Mart '09

Kamuoyunu Bilgilendirme:

Konu: Kaş Cumhuriyet Meydanı’nın Yüzey Taşlarının Değiştirilmesi ve Meydan Düzenlemesi

Kaş Belediyesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan Cumhuriyet Meydanı ve eski mahalledeki ara sokakların yer taşlarını değiştirme ve meydan düzenleme işlemine 2 Mart 2009 tarihinde başlamıştır. İş makinaları bir-iki gün içerisinde Kaş Cumhuriyet Meydanı ve ara sokaklarındaki var olan kaplamayı tamamen sökmüşler ve yeni döşenecek değişik boy ve türdeki kaplama taşları meydana istiflenmiştir. Bu taşların çoğunluğu 30×60 cm ebatındaki granit taşlarıdır. Bu büyüklükteki granit taşın Kaş’ın doğal dokusunu bozacağı kaygısı ve uygulamanın nasıl yapılacğına dair birçok soru Kaş’daki yüzlerce kişide doğal bir sorgulama sürecini başlatmıştır. Derhal görüşülen çeşitli partilere bağlı birçok Kaş İlçe Meclis üyesi yapılanlar hakkında bir bilgilerinin olmadığını söyleyince; Kaş sakinlerinin kafalarındaki soru işaretleri de büyümeye başlamıştır.

Devamında…

*Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri Belediye Başkanı ile görüşmelerinde uygulamanın bir zemin yenileme değil Kentsel Sit Alanının tümünü içeren bir proje olduğunu anlamışlar ve bu taşların döşenmesinin, uygulamadaki olası yanlışların Kaş’a vereceği olumsuz sonuçlara dair görüşlerini bildirmişlerdir. Belediye Başkanı, Koruma Kurulundan izin alındığını, projenin ihaleye açıldığını, ihale sürecinden dönülemeyeceğini ve uygulama konusunda da yapılabilecek hiçbir şeyin olmadığını belirtmiştir.

*Kaş Belediye Başkanından edinilen bilgiler ışığında STK’lar ve söyleyecek sözü olan yüzlerce Kaş sakini ortak bir dilekçe altına imza atıp Belediye Başkanından randevu talep etmişlerdir. Bu toplantı Kaş Belediye toplantı salonunda 4 Mart 2009 günü gerçekleşmiştir. Bu toplantıda Belediye Başkanı uygulamadaki önerilerimizi dikkate alacağına dair söz vermiş ve seçilen temsilcilerle birlikte bu çalışmanın yürütülmesi kararı alınmıştır.

*Uygulama önerileri STK’ların görüşleri doğrultusunda ÇEKÜL Vakfı Kaş temsilcisinin sözcülüğünde Belediye ekibi ile bir toplantıda görüşülmüştür. STK’ların önerileri olan, eski sokaklara kesinlikle dokunulmaması, meydanda kullanılacak parlak taşların projeden çıkartılması, 30×60’lık taş boyutlarının olabildiğince küçültülmesi ve adeta Kaş’ın kimliği olmuş meydandaki kimi alanların olduğu gibi korunması ve daha başka kimi detayların uygulamada hayata geçmesi üzerine karar birliğine varılmıştır.

*Toplantıda bu kararların alınmasına rağmen uygulamada hiçbir değişikliğe gitmeden çalışmaların sürmesi ve ara sokaklardaki çalışmalara da başlanması üzerine karar birliğine varılmış olan değişikliklerin projeye nasıl dahil edilebileceğini sormak üzere Kaş STK’ları Antalya Kültür ve Tabiat Varliklarını Koruma Kuruluna başvurma gereğini duymuşlardır.

*Başvuru üzerine Antalya Koruma Kurulu Başkanı ile görüşülmüş ve aslında Belediye’nin kurula sunduğu projenin Antalya Koruma Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı öğrenilmiştir. Aynı gün 5 Mart 2009’da Kurul uygulamanın durdurulması ve 26-27 Marttaki Kurul toplantısında alınacak karara kadar hiçbir faaliyette bulunulmaması yazısını Kaş Kaymakamlığına ve Kaş Belediyesine yazılı olarak iletmiştir ( Ekteki Belge ).

*6 Mart 2009’da Kaymakam ve Belediye Başkanı toplantısında konu görüşülmüş ve Antalya Koruma Kurulu kararına kadar meydandaki olumsuz durumun geçici olarak ortadan kaldırılması amacıyla taşların daha sonra tekrar sökülebilecek şekilde harçsız olarak döşetilmesi, 26 Marttaki Kurul kararına göre de uygulamanın değiştirilmesi kararı alınmıştır. Kaymakam bu kararını STK’lara sözlü olarak bildirmiştir.

* Ancak Belediye tüm bu alınan kararlara uymayarak taşları harçsız (çimentosuz) yani geçici olarak döşememiş ve kalıcı şekilde (çimentolu) döşeme işlemine devam etmiştir.

*STK’lar Antalya Koruma Kurulu’nun durdurma kararının uygulanmaması nedeniyle hukuki süreci başlatma kararı almış ve bu amaçla konunun uzmanı avukatlarla görüşülmüştür.

*Yapılan çalışmalar sonucunda Kaş’daki STK’lar ve şahıslar 9 Mart 2009’da Kaş Belediyesine, Kaş Kaymakamlığına, Antalya Valiliğine ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne “Koruma Kurulu’nun durdurma kararının uygulanması” konusunda resmi dilekçe vermişlerdir.

*9 Mart 2009 akşamüstü itibarı ile belediye çalışmaları taş döşemenin yanı sıra liman yoluna inerek onaylanmamış bir projenin tümüne yönelik bir boyutta hızla devam etmektedir.

STK’lar olarak tüm çabamız Kaş’ın doğal dokusunu ve kimliğini bozacak uygulamaları durdurmak, kamuya ait paranın bir emrivakiye getirilmemesi, bu ve bundan sonra gelecek herhangi bir yerel yönetimin böylesi bir keyfiliği hayata geçirmesinin önüne geçmektir.

WebsitesiFacebook event sayfası – Ayrıntılı haber 1 & 2

İletişim: Kaş Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyon Kurulu adına

Kadriye Hacımusaoğlu : 532 355 1050
Nur Keçeci : 536 331 3811
Erdem Aydın : 536 604 00 09
 ✪