Alper Yağcı

Sultan IV. Murad çok hasta

Alper Yağcı'dan iktidar ve tarih üzerine ince göndermeleri olan bir öykü çıkageldi. İmparatorların da içi içini yer, imparatorlar da kimi zaman, çaresiz