Pınar İlkiz

Doğduğu yılın yaşını taşımadığı için tevellütü muallakta.