Zoomoozofon

Kült Neşriyat'ın dergisi Zoomoozofon'un bağımsız sayısı hakkında...
Ekim '13

Zoomoozofon isimli dergi denemesi için şöyle diyor Kült Neşriyat: Bataille’ın bir yargısıyla yola çıktık: “Olağanüstü haller sanatın yargısı altında doğar”.

Zoomoozofon’un bağımsız sayısında; avangard, deneysel ve sınıfsız sanat teorileri ve sanatçılar üzerine özel bir içerik derlemesi mevcut.

Erman Akçay’ın gerçekleştirdiği, toplumda şiddet, toplumsal cinsiyetin halleri temalı söyleşide Şükran Moral, aileye, toplumdaki sadizme ve kadına şiddete dikkat çekiyor. Ekstremist Manifesto’da ayrımcı, adam kayırmacı, bağlantılarla temsil edilen, elitist küratörlerin yönlendirdiği çağdaş sanat kavramına öfke var.

Ölü Dada’da “Dadacı yıkar; saygıdeğerliğin hayatın kendisine bir tür saygısızlık olarak saldırmasından duyduğu tiksinti yüzünden.” deniyor. Zoomoozofon, müthiş bir dergi deneyimi, memlekette eşine rastlanmayan içerik sunuyor. Dışavurumcu Sinema’ya dair detaylı yazıdan, drone’a selam çakan bir metne, ölübölge yazıtlarından ara bölgelerde gezinen Frankeinstein’ın Laboratuarı’na kadar okuyup karartacak bir yayın. Selamlıyoruz.

İndir:

Zoomoozofon

1- Şükran Moral Söyleşisi

Erman Akçay

2- Anagram

Unica Zürn/ Çev: Ayşe Özkan

3- Ekstremist Manifesto 

Nick Zedd/ Çev: Cemal Akyüz

4- Ölü Dada 

Nil Göksel

5- Patronajdan Bilinçdışı Deneylerine Dışavurumcu Sinema 

Halil Duranay

6- Avangard ‘ın Kanı ya da Frankeinstein’ın Laboratuarından Dağınık Tezler

Rafet Arslan

7- Biçimsiz Bir Çağda Sanatın İşlevi

Kamil Savaş

8- Buster Keaton: Kimlik, Aidiyet, Bir Deney

Michel Leiris & Elif Avşar

9- Ölübölge Yazıtı

Cengiz Erdem

10- Günlükler

John Lennon/ Çev: Abidin Mahmut

11- Bilinmezlikteki Gerçeği Bulma Arayışı & Sunn O)))

Utku Rıfat

12- Merve Morkoç “Lakormis” Söyleşisi

Erman Akçay

13- Deneyler & Portreler:

-Lowbrow Sanat Akımı

-Thomas Hirschhorn

-Dash Snow

-Olivier de Sagazan

14- Sinema Düşüncesi ve Anagramlara Giriş

Maya Deren/ Çev: Nil Toker

zoocover ✪